Posejnele to wieś, gdzie postęp cywilizacyjny nie poczynił jeszcze żadnych zniszczeń, w której czas się zatrzymał i tak trwa do dnia dzisiejszego. Liczy ona około 20 gospodarstw. We wsi znajduje się prehistoryczne grodzisko Jaćwingów, żeremia bobrowe, rezerwat przyrody z sosnami z czasów Napoleona, a w okolicznych lasach – tokowiska głuszców.

Góra